ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - כתבות מנסים לשבור מאבק: מובילי המחאה במרכז הקליטה בקרית גת התבקשו לעזוב