חיפוש
Close this search box.

יוצאי אתיופיה במערכת החינוך – מחקר של הממ"מ

במסמך מובאים נתונים כלליים על יוצאי אתיופיה בישראל, על שיעור התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בפילוחים שונים ועל הישגיהם הלימודיים, ומידע על התוכנית הממשלתית החדשה לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ויישומה בתחום החינוך. המסמך אינו עוסק באופן ממוקד בתלמידים ממוצא אתיופי בחינוך המיוחד.

 

למסמך של הממ"מ: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מממ2017-יוצאי-אתיופיה-במערכת-החינוך.pdf

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system