ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 19 מכתב למערכת -האתיופים נשארים בשער ולא נכנסים לאוניברסיטה"