חיפוש
Close this search box.

מחקר של הממ"מ – היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות

מסמך זה נכתב על ידי הממ"מ של הכנסת לבקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בכדי לבחון את היערכות הגורמים הרלוונטיים ליישום הוראות חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז- 2017. מהמסמך עולה כי הוועדה המייעצת לעניין הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות הוקמה בהתאם להוראות החוק, ופורסם צו הקובע את סל השירותים המחייב עבור הקייטנות הציבוריות, והמחיר המרבי המותר לגבייה עבורן. אך מהדו"ח גם עולים קשיים אשר עשויים לעלות ברשויות המקומיות השונות. לקריאת הדו"ח המלא – לחצו כאן.

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system