ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות מזל טוב – חג חדש וחגיגה של רב תרבותיות