חיפוש
Close this search box.

השירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה

פקידי סעד לילדים ונוער נותנים (במסגרת הרשויות המקומיות) טיפול בתוך הקהילה לילדים בסיכון ומפנים ילדים לפנימיות ולמשפחות אומנה, ומפעילים סמכויות נוספות להגנת ילדים מכוח חוק הנוער.

פרטי יצירת קשר: טלפונים תל אביב

מבחן נוער 03-5125542

ילד ונוער 03-5125508

טלפונים ירושלים

ילדים ונוער 02-6708157

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system