חיפוש
Close this search box.

המינהל להסדרה ולאכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה

מקבץ שאלות ותשובות לעובדים בענף השמירה והאבטחה

מקבץ שאלות ותשובות לעובדים בענף השמירה והאבטחה. המסמך פורסם על ידי המינהל להסדרה ולאכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

דעו את זכויותיכם! אל תוותרו עליהן!

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/56465A03-070F-48D4-854E-F74B5EDAB217.htm

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system