המינהל להסדרה ולאכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה

מקבץ שאלות ותשובות לעובדים בענף השמירה והאבטחה

מקבץ שאלות ותשובות לעובדים בענף השמירה והאבטחה. המסמך פורסם על ידי המינהל להסדרה ולאכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

דעו את זכויותיכם! אל תוותרו עליהן!

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/56465A03-070F-48D4-854E-F74B5EDAB217.htm