חיפוש
Close this search box.

המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים (מח"ש)

תלונות על אנשי כוחות הביטחון

המחלקה אחראית לחקור תלונות נגד שוטרים ואנשי שרות הבטחון הכללי בשל עברות פליליות (להבדיל מעברות משמעת), ובמיוחד תלונות על מעשי אלימות.

המשרד לביטחון פנים

המשרד מאפשר להגיש תלונות בנושא תחומי האחריות של המשרד לביטחון הפנים (משטרה כולל מג"ב, שירות בתי הסוהר, והמשרד), ניתן להגיש בכתב, באמצעות הדואר, הפקסמיליה או הדוא"ל (או באמצעות הטלפון – רק לאזרחים עם קשיים בקריאה ובכתיבה או במקרים דחופים). אנו נעשה כל שניתן כדי לטפל בתלונה במהירות וביעילות.

כתובת למשלוח תלונה בדואר:

היחידה לתלונות הציבור,

מבקר המשרד לביטחון הפנים

ת.ד. 18182

ירושלים, מיקוד 91181

טלפוך 5428014 -02

פקס 5428266- 02

http://index.justice.gov.il/Units/Mahash/Pages/default.aspx

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system