חיפוש
Close this search box.

מדדים מרכזיים על מצבם של יוצאי אתיופיה – מכון ברוקדייל 2/2014

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system