חיפוש
Close this search box.

מבט על ערי הפיתוח 1972 – 2016 – מחקר של הממ"מ

המסמך מציג נתונים שונים על מצבן של ערי הפיתוח במהלך העשורים האחרונים בתחומים כגון אוכלוסייה, חינוך, דיור, גיוס לצבא, תעסוקה ותקציבים.
המסמך מתבסס בעיקרו על עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הרשויות המקומיות המפורסמים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן לנתוני משרדים ממשלתיים שונים

מצורף קישור: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מבט-על-ערי-הפיתוח-1972-2016.pdf