חיפוש
Close this search box.

למשרד העלייה והקליטה לא יהיה המנדט על כלל יוצאי אתיופיה בישראל. נקודה.

בתאריך ה-12.12.2013 התקיים כנס, שאותו אירגן משרד העלייה והקליטה בשיתוף נציגות הארגונים. כנס זה נערך כחלק מתהליך גיבושה של תכנית רב-משרדית חדשה לשילוב יוצאי אתיופיה, והיא מתוכללת על-ידי משרד העלייה והקליטה. זה נשמע לכם מוכר? גם לנו!עצור

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה הוזמנה לאירוע, אך בחרה להחרימו, שהרי משרד העלייה והקליטה נחל כשלון חרוץ בתכלול תכנית החומש, כך גם לפי דברי מבקר המדינה בדו"ח 63ג':

"משרד הקליטה לא מילא אפוא את תפקידו כמנחה-על וכמנווט[…] לא נמצא כי משרד הקליטה פעל להבטיח שכל אחד מהמשרדים יבצע את הנדרש ממנו, כלומר יקים מסגרת שבה כל הגורמים המתקצבים נושא מסוים יתאמו את פעילותם, בין שהם פועלים כחלק מתכנית החומש בין שלאו, בין שהם חלק ממשרדי הממשלה ובין שהם חלק מהמגזר השלישי. לא זו אף זו, משרד הקליטה לא הקפיד שאגפיו שלו יפעלו בתיאום עם המשרדים השותפים בתכנית החומש[…] מכלל האמור יוצא שמשרד הקליטה לא מילא כיאות את תפקידו כמתכלל תכנית החומש, ובמקום שהתכנית תשמש מנוף לתכלל את התקציבים הממשלתיים ואת תקציבי המגזר השלישי, כך שיוקצו ביעילות, היא הפכה הלכה למעשה למקבץ תכניות נוסף".

אי-לכך אין שום סיבה הגיונית להסכים לתכנית נוספת המועדת לכשלון בחסות משרד העלייה והקליטה.

זאת ועוד, כי מרגע הגעתנו ארצה, לפני 30 שנה ועד ימינו אנו, יחס משרדי הממשלה כלפינו, יוצאי אתיופיה, הוא כאל עולים, שהרגע שבו מהגלות. משרד העלייה והקליטה, כשמו היה אמור להיות – אמון על עולים חדשים הנמצאים עד 10 שנים בארץ, ועליהם בלבד. הגיע הזמן להעביר את ענייננו לטיפול המשרדים האחראיים בכל תחום ותחום, בדיוק כמו שאר אזרחי המדינה.

 למשרד העלייה והקליטה אין ולא יהיה המנדט על כלל יוצאי אתיופיה בישראל. נקודה.

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system