ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - מחקרים ועמדות למשרד העלייה והקליטה לא יהיה המנדט על כלל יוצאי אתיופיה בישראל. נקודה.