ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות ליל הסדר: הזדמנות פז ל-והגדת לבניך ובנותיך על יציאת אתיופיה