לא מייצגים

אפרת ירדאי על הכנס שערכה האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה יחד עם פעילים לשינוי חברתי ברמלה אליו הגיעו נציגי מפלגות שונות והקהל הרחב.

http://www.ha-makom.co.il/post/efrat-yerday-represent?utm_source=socialplat&utm_medium=fbpage&utm_campaign=efrat-yerday-represent