ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות לאן נעלמה הסמכות ההורית במשפחה האתיופית?