ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - מחקרים ועמדות לאחר 25 שנה בארץ יהודי אתיופיה מבקשים מהממשלה: "תתעדו את שמות אלפי הנספים שלנו ותתורו אחר גורלם של עשרות הנעדרים בסודן"