ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות כשהתותחים רועמים, איזה קולות הם משמיעים? על הסיקור התקשרותי והשלכותיו בפרשת פתח תקוה