ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 18 כנס עדכון על הפרויקט הלאומי לפעילי הקהילה