ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה כיצד להתמודד עם חוב בהוצאה לפועל? מאת: עו"ד דוד דרסלי אבטה