חיפוש
Close this search box.

ייצוג הולם? בדרך הנכונה…

אבי מספין

דו"ח ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה לשנת 2008 הוגש על ידי נציבות שירות המדינה. הדו"ח קובע כי חלה עלייה בשיעור המועסקים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ב- 2008 לעומת דריכה בשיעור העובדים האקדמיים מבניהם.

בשנת 2008 הועסקו 716 עובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה מתוך 59,505, לעומת 629 מתוך 57,946 ב- 2007 – עלייה של 1%. 70% מכלל העובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה עובדים במשרד הבריאות.

"הפעילות המשותפת של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה עם נציבות שירות המדינה בשנים האחרונות נושאת פרי וישנה עלייה מתמדת בשיעור העובדים שמקרב יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, מדי שנה. אומר דני אדמסו, מנכ"ל האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, "יחד עם זאת, לדעתנו, השינוי האמיתי ייעשה, כאשר שיעור המועסקים האקדמאים מקרב יוצאי אתיופיה בשירות המדינה יהיה משמעותי יותר, וזאת מכיוון שעיקר המשרות המאפשרות אופק וקידום תעסוקתי למשרות בכירות, מוצעות לאקדמאים".

ב- 2008 נקלטו 143 עובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה מסך הכול של 5,102 עובדים שנקלטו בשנה זו (2.8%) לעומת 66 בלבד שנקלטו ב- 2007 מתוך סך של 4,514 (1.46%). סך כל שיעור העובדים מקרב יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ב- 2008 מהווה 1.2% מכלל העובדים כאשר שיעורם של יוצאי אתיופיה מכלל האוכלוסייה הישראלית עומד על 1.3%.

"אמנם המדד של נציבות שירות המדינה מקדם את שיעורם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ביחס לשיעורם באוכלוסייה", אומר אדמסו, "אך לדעתנו רק כמות העובדים לא מהווה עבורנו ייצוג הולם, אלא, ובעיקר, איכות המשרות והאפשרויות שיהיו לעובדים להתקדם בתוך שירות המדינה, וכן מידת מתן השירות של עובדים יוצאי אתיופיה לכלל מקבלי השירות, הציבור הרחב".

עוד ניכר בדו"ח, שרוב רובם של העובדים מקרב יוצאי אתיופיה בשירות המדינה נמצאים בשבעה מתוך 32 משרדי ממשלה ויחידות הסמך. בשאר המשרדים נוכחותם דלילה מאוד עד אפסית. במשרד הבריאות, למשל, עובדים 504 יוצאי אתיופיה, שמהווים כ- 70% מכלל המועסקים מקרב הקהילה ב-2008. במשרד הרווחה – 51 עובדים יוצאי אתיופיה, ובמשרד לקליטת העלייה – 23 עובדים בלבד. לעומת זאת, במשרד הפנים, התיירות, הגנת הסביבה, החקלאות, התקשורת והתשתיות, אין ולו עובד אחד. בשאר המשרדים ויחידות הסמך קיימים עובדים בודדים.

"בעקבות מעשי הגזענות שהיינו עדים להם בשבועות האחרונים כנגד יוצאי אתיופיה, התשובה והגינוי האפקטיבי ביותר כנגד בעלי הדעות הקדומות, הבורים והגזעניים, הינו לבסס אנשים מקרב יוצאי אתיופיה בתפקידי מפתח והשפעה", טוען אדמסו, "נהג אוטובוס ודומיו, שאת ביתו מחנכת מורה מקרב יוצאי אתיופיה, לא היה מגדף סטודנטית מקרב הקהילה, ומנסה למנוע את זכותה לנסוע באוטובוס. יצירת חברה שוויונית וסולידארית המכירה ביכולתו של האחר באותה מידת יכולת שלך מונעת גזענות".

מאז התיקון בחוק שירות המדינה (מינויים) – 1959 מלפני ארבע שנים ב- 2005, אותה הוביל ח"כ (כיום השר) מיכאל איתן ביוזמת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, בדבר הכללתם של יוצאי אתיופיה כזכאים לייצוג הולם, ישנה התקדמות הדרגתית בשיעורם של העובדים מקרב הקהילה בשירות המדינה.

מאז העלתה האגודה על סדר היום הציבורי את נפקדותם של אקדמאים יוצאי אתיופיה בתפקידים משמעותיים בשירות המדינה ובמגזר הפרטי, ובעקבות כך החליטה הממשלה הקודמת במאי 2007 על ייעוד 15 משרות בכירות עבור יוצאי אתיופיה בשירות המדינה.

לאור ההצלחה בשילובם של יוצאי אתיופיה בתפקידי מפתח בשירות המדינה, קיימת נכונות בנציבות לקדם משרות ייעודיות נוספות בדרגות בכירות בשירות המדינה. "מתחילת חתימת החוק ויישומו באמצעות החלטת ממשלה, אנו עדים לתחילתו של תהליך תיקון חברתי בשירות המדינה, בארגונים החברתיים ובמגזר הפרטי, תיקון שבא לשלב אקדמיים יוצאי אתיופיה בשוק העבודה", מוסיף אדמסו.

בעקבות הדוח הנוכחי של נציבות שירות המדינה ובעקבות נכונותם, כאמור, של נציבות שירות המדינה לקדם משרות ייעודיות נוספות עבור הקהילה, ובעקבות העלייה המתמדת בשיעור האקדמאים מקרב בני הקהילה, פנתה האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, לפני כשבועיים, לשר מיכאל איתן, לקדם החלטת ממשלה נוספת שתייעד משרות נוספות בדרגי ביניים ומעלה בשירות המדינה.

"למרות היעדרותם של יוצאי אתיופיה, ברישות החברתי, אני מפציר בבני הקהילה לא להסתפק רק במשבצות שהתיקון בחוק מאפשר, אלא לפרוץ למקצועות בהם הנכם מתמחים, מקצועות אותם הלכתם ללמוד באקדמיה", קורא אדמסו, "למשרות אלו נחיצות בשרות הציבורי ובמגזר הפרטי כאחד. חשוב לזכור כי 70% מהמועסקים הנם עובדי משרד הבריאות בלבד, בעוד רק 30% מחולקים במשרדים האחרים. נתון זה מצביע שלמרות הגידול בשיעור העובדים יוצאי אתיופיה, הם משובצים באופן חריג על פי דרישות ונחיצות המשרדים בלבד ולא על פי שאיפותיהם של האקדמאים".

"למרות עידודנו ופעילותנו לייצוג הולם", מדגיש אדמסו, "חשוב שישולבו יוצאי אתיופיה, בעלי כישורים מתאימים, למלא את הפונקציה המקצועית והציבורית, ולא כמענה לחוק שישמש עלה תאנה, בכדי לצאת ידי חובה".

מצ"ב  דו"ח הנציבות

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system