ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות יוצרי קולנוע יוצאי אתיופיה בפסטיבל הקולנוע היהודי