חיפוש
Close this search box.

יוצאי אתיופיה בעתירה לבג"צ

אבי מספין

ביום שני (ה-4.5.09) בשעה 9:00 ידון בג"צ בעתירה של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ומטה המאבק לשוויון חברתי של עולי אתיופיה נגד ממשלת ישראל. עיקרה של העתירה: אי מימוש החלטת הממשלה לקיום תוכנית חמש-שנתית ('תוכנית חומש') לשיפור קליטת בני העדה האתיופית בישראל.

העתירה מתבססת על החלטת ממשלה 3116: "ממשלת ישראל רואה כיעד, לשנים 2012-2008, את שיפור קליטתם של בני העדה האתיופית,תוך היערכות למתן טיפול רב-תחומי בנושאי חינוך, רווחה, תעסוקה, שיכון וקליטה".

ביום ההחלטה, בתאריך 10 בפברואר 2008 הכריז ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, בממלכתיות: "המעורבות של משרדי הממשלה ובשיתוף מלא של נציגי העדה, אפשרה לנו לבנות תוכנית המבוססת על הצרכים האמיתיים של בני העדה ולכן אני משוכנע שתוכנית זו תוביל לשיפור מצבם והשתלבותם המלאה בחברה הישראלית", וכן: "התוכנית תיתן פתרון מהיסוד לבעיית השתלבותם של אותם עולים בחברה", דברי אולמרט.

למרבה הצער, ממשלת ישראל מימשה רק סעיפים בודדים מתוכנית החומש עבור 2008 ואף עשויה להפסיק כליל את תקצובה של התוכנית לשנים הבאות. "הצעד שנוקטת ממשלת ישראל הנוכחית כנגד שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה באמצעות אי מימוש התוכנית לה התחייבה, גוזרת על יוצאי אתיופיה בידוד גיאוגראפי, התבדלות חברתית ונסיגה אחורה בהשתלבותם המיטבית בחברה הישראלית", אומר אבי מספין, מ"מ מנכ"ל האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה.

טל האס, מנהל יחידת המחקר באגודה,העוקב אחר מימוש התוכנית מציין:"בתקופה של משבר כלכלי, השכבות המוּחלשות שבחברה הישראלית הן הראשונות להיפגע. על כן גם מודגשת שבעתיים חשיבותה של תוכנית החומש, בהיותם של יוצאי אתיופיה נמנים עם השכבה הסוציו-אקונומית הנמוכה ביותר בחברה הישראלית".

לעת זו, האגודה נאבקת להבטחת מקומה של התוכנית בהצעת התקציב לשנים 2010-2009, זאת מכיוון שהתוכנית מחויבת באישור בכל שנת תקציב בנפרד. ב-25 באוגוסט 2008, עת אישרה הממשלה הקודמת את תקציב המדינה לשנת 2009, תוכנית החומש לא הובאה כלל לאישור הממשלה. מסיבה זו עתרה האגודה לבג"ץ, וב-4 במאי 2009 ידון כאמור בית המשפט העליון בעתירה.

תאריך יצירה: 3 במאי 2009

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system