ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - הודעות לעיתונות הודעות לעיתונות 2009 משרד הקליטה החליט במפתיע ובאופן חד-צדדי לסגור מרכז קליטה בטבריה