חיפוש
Close this search box.

יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה – מחקר של הממ"מ

חומר רקע לדיון ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא "יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה – בחינת שילובם ויישום התכנית למצוינות אקדמית"' הנכתב על ידי הממ"מ.

מצורף קישור: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/יוצאי-אתיופיה-במוסדות-להשכלה-גבוהה-שילובם-ויישום-התכנית-למצוינות-אקדמית-מממ-2018.pdf

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system