חיפוש
Close this search box.

יוצאי אתיופיה בהשכלה גבוהה בישראל – תש"ס – תשע"ו – דו"ח מסכם של הלמ"ס

בשנת תשע"ה (2014/15), ממוצע ציוני הבחינה הפסיכומטרית של יוצאי אתיופיה (448 נקודות) היה נמוך משמעותית מממוצע ציוניהם של כלל הנבחנים (541 נקודות) ומשל כלל האוכלוסייה היהודית (576 נקודות). בתשע"ה (2014/15), שיעור המועמדים שנדחו מהאוניברסיטאות ומהמכללות האקדמיות היה גבוה יותר בקרב יוצאי אתיופיה (27.2%) מאשר בקרב כלל המועמדים היהודים (20%).  מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה נמצא במגמת עלייה משמעותית בשנים תש"ס-תשע"ו (2015/16-1999/00)  -מ-747 ל-2,966, בהתאמה. בתשע"ה (2014/15), שיעור יוצאי אתיופיה בקרב הסטודנטים עמד על 1.2%.  בתשע"ו (2015/16), שיעורם של יוצאי אתיופיה בקרב סטודנטים לתואר ראשון היה גבוה יחסית בתחומי הלימוד עסקים (2.8%), מדעי עזר רפואיים (2.5%) ומדעי החברה (2.2%) אבל נמוך ברפואה (0.5%), במדעים (0.6%) ובהנדסה (0.9%). בשנת תשע"ו (2015/16), בקרב הסטודנטים לתואר ראשון, יוצאי אתיופיה למדו יותר במכללות לא מתוקצבות (26% לעומת 20% בקרב כלל הסטודנטים היהודים) ופחות באוניברסיטאות (32% לעומת 40%, בהתאמה).  במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות, שיעור הסטודנטים שהחלו ללמוד בתשע"ה (2014/15) ולא המשיכו את לימודיהם בתשע"ו (2015/16), גבוה יותר בקרב יוצאי אתיופיה מאשר בקרב כלל הסטודנטים היהודים (12% לעומת 8%, בהתאמה). לעומת זאת, במכללות לחינוך, שיעור זה נמוך יותר בקרב יוצאי אתיופיה (13% לעומת 26% בקרב כלל הסטודנטים היהודים). מספר יוצאי אתיופיה בקרב מקבלי תארים היה במגמת עלייה בשנים תש"ס-תשע"ה (2014/15-1999/00) – מ-99 ל-530, בהתאמה. בתשע"ו (2015/16), שיעור הנשים בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה עמד על 71% לעומת 57% בקרב כלל הסטודנטים היהודים. לקריאת הדו"ח המלא של הלמ"ס – לחצו כאן.

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system