ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות טקס האזכרה הממלכתי לזכר הנספים בדרך ובסודן