חיפוש
Close this search box.

טעות לעולם כן חוזרת

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה מתנגדת נחרצות להחלטת הממשלה שהתקבלה ב09.02.2014, אשר לפיה על משרד העלייה והקליטה תוטל האחריות לגבש מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

משרד שולי זה כבר הוכיח במשך שלושה עשורים את כשלונו, ועל כך מעיד גם דו"ח מבקר המדינה 63 ג' :

"משרד הקליטה לא מילא אפוא את תפקידו כמנחה-על וכמנווט[…] משרד הקליטה לא הקפיד שאגפיו שלו יפעלו בתיאום עם המשרדים השותפים בתכנית החומש[…] מכלל האמור יוצא שמשרד הקליטה לא מילא כיאות את תפקידו כמתכלל תכנית החומש, ובמקום שהתכנית תשמש מנוף לתכלל את התקציבים הממשלתיים ואת תקציבי המגזר השלישי, כך שיוקצו ביעילות, היא הפכה הלכה למעשה למקבץ תכניות נוסף".

לאור חוסר יכולתו של משרד העלייה והקליטה להתמודד עם האתגרים הנצבים מולו, וכן לאור הביקורת החריפה על פעילותו לאורך כל הדרך, מן הראוי כי את האחריות על גיבוש מדיניות ייקח משרד ראש הממשלה. משרד הקליטה אכן צריך לקחת חלק בגיבוש המדיניות, אך רק על פלח העולים, ועליהם בלבד. בדיוק כשם שכל משרד ממשלתי אחר פועל על פי תחום אחריותו המקצועית ותפקידו המוגדר.

למשרד העלייה והקליטה לא יהיה המנדט על יוצאי אתיופיה. נקודה.

 

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system