חל שיפור משמעותי בנשירה של חיילים ממוצא אתיופי מצה"ל, אך אלו עדיין כלואים בשיעורים גבוהים בהרבה משיעורם בצבא

כחלק מהחלטת הממשלה 324 (אתפ/3) בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, ממשרד הביטחון נמסר כי "בשורה של נושאים ניתן לזהות פערים בין האוכלוסייה הכללית לביו יוצאי אתיופיה. יש לפעול לסגירה של פערים אלו (אחוזי כליאה, אחוזי נשירה, וכד') בצורה מדידה."

  • כליאה: למרות ההחלטה הממשלתית, לא חל שינוי משמעותי בשיעור הגבוהה של חיילי צה"ל ממוצא אתיופי הכלואים בבתי הכלא הצבאיים, הנעים בין שנת 2014-2017 סביב ה-15%.
  • נשירה: מרות הפערים המשמעותיים והמדאיגים שנותרו בנושא השיעורים בגבוהים של חיילים וחיילות ממוצא אתיופי הכלואים בצה"ל, ניתן לראות כי חל שיפור משמעותי בנושא הנשירה. למרות הפערים הניכרים שנרשמו לפני מספר שנים, שיעורי הנשר כיום בקרב יוצאי אתיופי דומים לשיעורי הנשר של כלל האוכלוסייה בקרב חיילים, ואף נמוכה מהממוצע בקרב חיילות.

לדף המידע המלא בנושא >> לחצו כאן