חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000

מצורף קישור לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/חוק-איסור-הפליה-סלקציה.pdf