חיפוש
Close this search box.

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017

כאן ניתן לעיין בתיקון מס' 4 לחוק. מצורף קישור: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/תיקון-לחוק-סלקציה-4.pdf

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system