חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017

כאן ניתן לעיין בתיקון מס' 4 לחוק. מצורף קישור: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/תיקון-לחוק-סלקציה-4.pdf