חיפוש
Close this search box.

חג הסגד – עבר, הווה, עתיד

בימים האחרונים מופצות הזמנות רבות לקחת חלק באירועים, כולם בנושא חג הסגד. באחריות לארגונם של אירועים אלה נושאים ארגונים ארציים לצד ארגונים מקומיים, והם ביטוי לשיתופי פעולה מדהימים. ידוע לנו גם על מועצות, עיריות וגופים אחרים המקיימים אירועים בנושא.

אנחנו מברכים על הפעילות ומבקשים לצרף ולהציע לפניכם את יום הלימוד והדיון בנושא חג הסגד שתקיים האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, בשיתוף הילל תל-אביב ובית אבי-חי.ב-25/11/07 שעה 18:00 בבית אביחי בירושלים. חשוב לזכור כי הפעילות המגוונת בעניין חג הסגד, אין בה לבטל את הטקס המרכזי, המתקיים בירושלים, ביום ה-27, בין השעות 10:00 עד ל-14:00; לא ידוע לנו על אירוע מיוחד אחר שיהיה מלבד זה המוכר לנו משנים קודמות. בשנה האחרונה האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, בשיתוף גורמים רבים, ניסתה ליצור שיתוף פעולה, שבכוחו יהיה לצבוע את החג באופי שונה מהמוכר ולצקת לו משמעות רחבה. כחלק מפעילות זו, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה גאה להיותה יוזמת ושותפה לחקיקה של חוק הסגד, יחד עם ח"כ אורי אריאל. החוק מנחה מפורשות את משרד החינוך, התרבות והספורט לעשות פעילויות תרבותיות וחינוכיות לציון יום זה. למרות כל אותם מאמצים אנו, כקהילה, טרם הצלחנו לייצר פעילות אשר תיתן ביטוי מעשי ממשי לחג. זו נקודה שעלינו להבהיר לקראת השנה הבאה, כדי להבטיח שכל המערכות יעבדו יחד ובתיאום.

על-מנת לתקן את שמחייב תיקון, עלינו להיות נוכחים ביום מועדו של חג הסגד, לחזות באירועים ולהפיק את הלקחים המתבקשים. מכאן קריאתי לפרטים ולארגונים כאחד, לבוא לטקס המרכזי, לשמוע ולחוות את המתרחש. אחזור ואדגיש, בכל זה אין כדי לבטל את ההתקדמות המשמעותית שחלה בשנים האחרונות. אבקש גם לציין כי לשם המשך והאצת קידומו של חג הסגד אין די רק בשמירת החג כאירוע פנים קהילתי; יש לפעול להנחלת האירוע בקרב הציבור היהודי הרחב; ברמה המוסדית הפך החג לאירוע רשמי, עלינו מוטלת החובה להבטיח כי עניין זה יקבל ביטוי מעשי של ממש.

נוכחות שלנו במקום האירוע של חג הסגד יקבע את האופן שבו הרשויות יתייחסו אליו. האם הטקס יהיה דתי, או תרבותי זהו דיון שטרם נגמר ומחייב דיון פנים קהילתי. לפני שמבקשים מהגופים האחראים לעשות בעניין, נדרשת מעורבותנו שלנו.

השנה, יאורגן וימומן אירוע חג הסגד ע"י המשרד לקליטת העלייה, בסיועו של אדיסו מסלה, שהתנדב לקחת על עצמו גם השנה משימה זו, בהיעדר גוף או ארגון שייקח על עצמו לעשות זאת. אנו, באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, סבורים כי מי שצריך לקחת על עצמו את ארגון החג, הם משרד החינוך התרבות והספורט, הגופים שהחוק קבע את מעורבותם בעניין; בכדי לתת ביטוי ממשי ולאומי לחג הסגד, נדרשים משאבים לאומיים. אנו מצדנו מחויבים לסייע בידי המשרד ושאר מוסדות המדינה באמצעות הקניית ידע והכוונה.

בתקווה לשיתוף פעולה ולפעילות תרבותית פורה,

דני אדמסו

מנכ"ל אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system