חיפוש
Close this search box.

אפרת ירדאי

יושבת ראש הוועד המנהל

מיכל לסטר

מיכל לוי לסטר

חברת עמותה

פרופ' יוסי יונה

חבר הועד המנהל

זיוה מקונן

זיוה מקונן - דגו

חברת ועד המנהל

אמילי לוי שוחט

חברת עמותה

פרופ' יונתן דקל – חן

חבר הועד המנהל

Image of Rabbi Micha Odenheimer

מיכה אודנהיימר

מייסד האגודה

עו"ד רוברט טרכטנברג

חבר ועדת ביקורת

זהבה טספאי כחברת ועד המנהל

זהבה טספאי

חברת ועד המנהל

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system