גב' אפרת ירדאי

יושבת ראש הוועד המנהל

מיכל לסטר

גב' מיכל לסטר

חברת עמותה

פרופ' יוסי יונה

חבר הועד המנהל

זיוה מקונן

זיוה מקונן

חברת ועד המנהל

גב' אמילי לוי שוחט

חברת עמותה

מר יעקב חזקיהו

חבר ועדת ביקורת

Image of Rabbi Micha Odenheimer

מר מיכה אודנהיימר

מייסד האגודה

עו"ד רוברט טרכטנברג

חבר ועדת ביקורת