חיפוש
Close this search box.

אפרת ירדאי

יושבת ראש הוועד המנהל

מיכל לסטר

מיכל לוי לסטר

חברת עמותה

פרופ' יוסי יונה

חבר הועד המנהל

זיוה מקונן

זיוה מקונן - דגו

חברת ועד המנהל

אמילי לוי שוחט

חברת עמותה

פרופ' יונתן דקל – חן

חבר הועד המנהל

Image of Rabbi Micha Odenheimer

מיכה אודנהיימר

מייסד האגודה

עו"ד רוברט טרכטנברג

חבר ועדת ביקורת

זהבה טספאי כחברת ועד המנהל

זהבה טספאי

חברת ועד המנהל