חיפוש
Close this search box.

ותשובה איין: העתירה לבג"צ בעניינה של תוכנית החומש

מערכת האתר

ביום רביעי ה- 6/1 דן בית המשפט העליון, בפעם השנייה, בעתירה שהגישו, כנגד ממשלת ישראל, לפני כשנה, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה וגדי יברקן. העתירה הוגשה עקב אי יישומה של תוכנית החומש לעולי אתיופיה, תוכנית עליה החליטה ממשלת אולמרט ב- 2008 וחודשה ב- 2009 על ידי ממשלת נתניהו.

עו"ד ערן חרמוני, בא כוחם של העותרים, שטח בפני הרכב השופטים, בראשותה של הנשיאה דורית בייניש, טענות המעידות שממשלת ישראל איננה מיישמת, הלכה למעשה, את התוכנית עבור עולי אתיופיה, ובכללם, מתן משכנתאות בריבית נמוכה ל- 200 זוגות צעירים יוצאי אתיופיה, מדי שנה, ובפועל התוכנית היא אשליה אחת גדולה.

נושא המשכנתאות בריבית נמוכה הוא אחד הנושאים הבולטים בהם מורגש חדלונה של המדינה ביישום התוכנית. במהלך הדיון נציגת פרקליטות המדינה, הודתה שאכן ישנם קשיים במתן משכנתאות לזוגות צעירים ושהבנקים ממאנים לתת משכנתאות לזוגות הצעירים, כיוון שאין להם איתנות כלכלית (וזאת בניגוד להצהרתם בדיון הראשון ב- 4.5.09 אז ציינו נציגי המדינה שנפתרו כל הקשיים וניתן להתחיל בתהליך). ובתגובה לכך אמרה הנשיאה בייניש: "אנשים עם איתנות כלכלית שיכולים לקחת משכנתא – לא היו צריכים החלטת ממשלה", והוסיפה בעניין העיכוב במתן המשכנתאות בריבית נמוכה לזוגות צעירים יוצאי אתיופיה כי: "זו התחייבות ללא כיסוי, אם הממשלה לא מצליחה להגיע להסדר עם הבנקים".

נציג העותרים, מנכ"ל האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, דני אדמסו, פירט בפני השופטים את שרשרת ההחלטות ותוכניות הממשלה שגובשו עבור יוצאי אתיופיה, במשך שלושים השנים האחרונות וציין שאין תוכנית אחת שיישומה בצורה מיטבית. וכיוצא מכך, נועדה עתירה זו לעצור אחת ולתמיד את אחיזת העניים של הממשלה בעניינם של יוצאי אתיופיה, לדבריו.

השופטים נתנו דעתם בדיון דגש גם על אי-יישומה של החלטת הממשלה האחרונה המורה על חמשת משרדי הממשלה השותפים לתוכנית להתקין תקנות נפרדות בתקציביהם עבור תוכנית החומש, הורו לפרקליטות להגיש בתוך 60 יום תשובה לבית המשפט שאכן ישנה התקדמות משמעותית בעניינם של הזוגות הצעירים ובעניין תקנות תקציביות.

בית המשפט נתן למדינה ארכה של 60 יום נוספים להגשת הודעה מעדכנת שתתייחס למימוש החלטות הממשלה וועדת המנכ"לים. תוך דרישה להתייחס בהודעתם לפתרון נושא המשכנתאות, שבניגוד לציפיות טרם מומש עד היום; וכן לטענה של היעדר תקנות תקציב בחוק התקציב, שמיועדות למימוש החלטות הממשלה הנידונות.

החלטת בית המשפט

תאריך יצירה: 7/1/10

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system