ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 20 ועדת דברת – ומה עם צרכי הקהילה?