חיפוש
Close this search box.

ה' בתמוז תשע"ח, בשעה 13:00- הצעת חוק חינוך מיוחד

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 – הכנה לקריאה שניה ושלישית בוועדת החינוך, התרבות והספורט.

מקום הישיבהחדר הוועדה, באגף הוועדות (קדמה), קומה 2, חדר 2720

 

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system