ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 18 התלמידים האתיופים יוצאים קרחים מכאן ומכאן