התיק נגד השוטר שירה בביאדגה נסגר: "ראשי מח"ש סירבו להכיר בראיות בסיסיות"

ראשי מידע, נתונים ומחקרים משטרה וביטחון פנים משטרה וביטחון פנים - מחקרים ועמדות התיק נגד השוטר שירה בביאדגה נסגר: "ראשי מח"ש סירבו להכיר בראיות בסיסיות"