ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 17 התוכנית הכלכלית של האוצר לשנת 2003 היא בעלת השלכות חמורות על הקהילה האתיופית