ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות השתקפות מציאות חיי היהודים ממוצא אתיופי בישראל, כפי שהיא משתקפת בספרות העברית