חיפוש
Close this search box.

השתלבותם של יוצאי אתיופיה בצה"ל – מחקר של הממ"מ

בחלקו הראשון של המסמך יוצגו נתונים המאפשרים לקבל תמונת מצב על מידת ההשתלבות של יוצאי אתיופיה בשירות בצה"ל, ובהם נתונים על שיעור הגיוס; ציוני הקב"א (קבוצת האיכות); שיעור המתגייסים למערכי הגיוס השונים; שיעורי הנשירה מהשירות הצבאי; שיעור המשרתים שירות קבע ושיעורי הכליאה בקבוצת אוכלוסייה זו במהלך השירות הצבאי. בחלקו השני של המסמך ייסקרו כמה תוכניות מרכזיות שצה"ל מפעיל, חלקן בשיתוף גורמים נוספים, לקידום השתלבותם של יוצאי אתיופיה בשירות הצבאי. נוסף על כך יוצג בחלק זה של המסמך מידע תמציתי על השתלבות יוצאי אתיופיה במכינות הקדם -צבאיות.

 

מצורף קישור למסמך של הממ"מ: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מממ-השתלבות-יוצא-אתיופיה-בצהל.pdf