חיפוש
Close this search box.

השר אלי אפללו נקרא לפעולה

מערכת האתר

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה פנתה לשר הקליטה הנכנס, אלי אפללו, בדרישה להעלות את עניינה של תוכנית החומש לשיפור קליטת הקהילה על סדר יומה של הממשלה, ביום ראשון הקרוב ה- 24 באוגוסט, ולהבטיח את תקצובה ב- 2009.

הבקשה הועברה לשר כעת, לקראת הצבעת הממשלה על תקציב המדינה לשנת 2009. וכן מאחר ומימושה של התוכנית עומד בסימן שאלה לאור התמהמהות המשרדים המופקדים על ביצועה להתחיל לממשה, ולאור החשש שהממשלה תוחלף בקרוב והתוכנית תתפוגג בדומה לתוכניות קודמות לשיפור קליטת בני הקהילה.

כזכור, ב- 10 בפברואר 2008 החליטה הממשלה על תוכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית, בעלות תקציבית של 869.7 מיליון ש"ח, בפריסה של חמש שנים (התקציב המקורי שדובר עליו בתחילת הדיונים עמד על ממיליארד ₪ ויותר). בהחלטת הממשלה נקבע כי קצב ביצוע התוכנית והמקורות למימושה יסוכמו בכל שנת תקציב בנפרד. כמו כן, נקבע כי המשרד לקליטת העלייה ישא באחריות כוללת למימוש התוכנית.

"המעורבות של משרדי הממשלה והשיתוף המלא של נציגי העדה, אפשרו לנו לבנות תוכניתהמבוססת על הצרכים האמיתיים של בני העדה ולכן אני משוכנע שתוכנית זו תוביל לשיפורמצבם והשתלבותם המלאה בחברה הישראלית", הצהיר ראש הממשלה, אהוד אולמרט. באותה ישיבה הוסיף גם קודמך בתפקיד, השר יעקב אדרי, דברים: "זוהי חובתה הלאומית של מדינת ישראל להעניק לקהילה הזדמנות אמיתית להתמודד עם בעיותואתגרי הקליטה."

חרף ההבטחות, מימושה של תוכנית החומש ב-2008 לוט בערפל ועננה כבדה מרחפת באשר להמשכה גם בשנים הבאות.

העתקי המכתב הועברו גם לראש הממשלה אהוד אולמרט; שר האוצר, רוני בראון; שר הבינוי והשיכון, זאב בוים;

השר לפיתוח הנגב והגליל יעקב אדרי; שרת החינוך יולי תמיר; שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג; ולחברי הכנסת מיכאל נודלמן, יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ושלמה מולה; ולמנכ"ל המשרד לקליטת העלייה, ארז חלפון.

להלן חלק מנוסח ההחלטה המקורית

נושא ההחלטה : תכנית חומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית

מחליטים : 1. א) בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני עליה, קליטה ותפוצות מה- 5 במרץ 2007, לאמץ את המלצות ועדת המנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בדבר הכנת תוכנית חומש לקידום קליטתם של בני העדה האתיופית, כמפורט להלן.

ב) התוכנית תבוצע בשנים 2012-2008 (להלן – "תקופת ביצוע התוכנית").

ג) ממשלת ישראל רואה כיעד, לשנים 2012-2008, את שיפור קליטתם של בני העדה האתיופית, תוך היערכות למתן טיפול רב-תחומי בנושאי חינוך, רווחה, תעסוקה, שיכון וקליטה.

הפעלת התכנית כולל הפעלה תקציבית

8.1 תקציב התכנית הוא 869.7 מיליוןש"ח לחמש שנים. קצב ביצוע התוכנית והמקורות למימושה יסוכמו בכל שנת תקציבבנפרד.

8.2 בשנת 2008 יעמוד למימוש התוכנית תקציב בהיקף של 82.54מיליון ₪.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system