חיפוש
Close this search box.

"הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית"

הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית מורכבת מארגוני חברה אזרחית ואקדמיה ששמו להם למטרה להטמיע היבטים חברתיים בתהליכי התחדשות עירונית בישראל, זאת תוך מתן דגש על מעורבות פעילה ואפקטיבית של התושבים בכל שלבי התהליך, ויצירת כלים ופתרונות שישפרו את רווחתם ויגנו עליהם מדחיקה. דגש מיוחד ניתן במסגרת פעילות הקואליציה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה וצרכיה ולמדיניות הדיור הממשלתית כלפי אוכלוסייה זו. הקואליציה שואפת לסייע לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה בהתמודדות עם תהליכי התחדשות עירונית לשם העצמת האוכלוסייה והגברת השפעתה על תהליכים אלו. הארגונים החברים בקואליציה הם: "אגודת יהודי אתיופיה", "'במקום' – מתכננים למען זכויות תכנון", "מרכז 'הגר' – מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי", ו-"תנועת 'תרבות'". לקריאת המסמך המלא – לחצו כאן (קובץ PDF).

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system