ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - מחקרים ועמדות הקהילה האתיופית קוראת לכלול את חג הסיגד בחגי ישראל