חיפוש
Close this search box.

הצעת חוק להרחבת ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בשירות הציבורי

ערכת האתר

ביום רביעי ה-23/12/09 הוגשה לכנסת הצעת חוק להרחבת ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בשירות הציבורי, אותה מקדמת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה. הצעת החוק הוגשה על-ידי חברי הכנסת ציון פיניאן מהליכוד, ח"כ יעקב אדרי מקדימה וח"כ אופיר אקוניס מהליכוד. שיהיה לנו בהצלחה בקידום החקיקה!

בהמשך לתיקון לחוק ייצוג הולם במשרות בכירות בשירות הציבורי, אותו יזמה האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, ובהמשך להשמה המוצלחת של 15 עובדים בני הקהילה במשרות בכירות בשירות הציבורי, ממשיכה האגודה בחקיקת חוקים להעדפה מתקנת עבור בני הקהילה.

הצעת החוק החדשה מבקשת לכלול יוצאי אתיופיה בקרב עובדי חברות ממשלתיות, בתאגידים שהוקמו בחוק ובעיריות. בהצעה נכתבו דברי ההסבר הבאים, מדוע נחוץ חוק זה: קהילת יוצאי אתיופיה בארץ מונה כ- 120 אלף נפש, כ-4% מהם הינם אקדמאים ואלפים נוספים רוכשים בימים אלו את השכלתם. הרצון לצאת לעבודה אצל יוצאי אתיופיה, הינו מן הגבוהים ביותר, אך לצערנו, שיעור נכבד מבני הקהילה אינם עוסקים במקצועות שהולמים את השכלתם וכישוריהם.

הקהילה האתיופית נמנית בין הקבוצות שהשתלבותן בחברה הישראלית רצופה קשיים, בין היתר, בשל דעות קדומות המונעים מהם להתקבל למשרות הולמות. על כן, זה מכבר נקבע מקומה של אוכלוסיה זו בין הקבוצות הזכאיות להעדפה מתקנת, בסעיף 15א בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

יחד עם זאת, ייצוגה של קהילת יוצאי אתיופיה במגזר הציבורי הינו דל מאוד, ויתרה מכך, חובת הייצוג ההולם עבור יוצאי אתיופיה היא המצומצמת ביותר, בהשוואה לשאר האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, וחלה כאמור על חוק שירות המדינה (מינויים) בלבד.

בקרב בוגרי 13 שנות לימוד ויותר – הנמנים עם יוצאי אתיופיה – שיעור המועסקים במקצועות שהולמים את השכלתם נמוך ב- 17% בהשוואה למקבליהם שמכלל האוכלוסייה – 44% לעומת 61%. שכרם של אקדמאים יוצאי אתיופיה נמוך מהשכר הממוצע במשק: 74% מהאקדמאים יוצאי אתיופיה משתכרים מתחת לשכר הממוצע במשק, וכמחצית מהם משתכרים שכר הנמוך בהרבה מהשכר הממוצע.

קרוב לשליש מהמועסקים מקרב האקדמאים יוצאי אתיופיה עובדים בפרויקטים שנועדו עבור בני קהילתם, בין אם באופן ישיר או בין אם באופן עקיף. כמחצית מהאקדמאים יוצאי אתיופיה עובדים במשרה שאינה קבועה.

לאור ייצוגם הדל של בני הקהילה האתיופית בקרב עובדי המגזר הציבורי כולו, ובייחוד בתפקידים שבהם קיים אופק תעסוקתי. ובמטרה להטיב בצורה משמעותית את שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה, דבר העשוי לתרום לכלל החברה הישראלית כולה, מוגשת הצעת חוק זו.

כאמור, ההצעה מוגשת בסיוע ובשיתוף האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system