ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי מידע ומחקרים כללים העובדות על התקדמות יוצאי אתיופיה בישראל