חיפוש
Close this search box.

המרכז לחינוך קליני משפטי לזכויות אדם ולאחריות לחברתית

המרכז לחינוך קליני משפטי לזכויות אדם ולאחריות לחברתית מעניק סיוע משפטי ליחידים ולקבוצות מוחלשות בנושאי קהילה, נוער, רווחה ותעסוקה, סיוע לנשים נפגעות אלימות, זכויות אדם ועוד.

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים ירושלים 91905

טלפון 5882554 – 02

פקס 5882544- 02

 

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system