ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 19 המסע מאתיופיה כמיתוס מכונן זהות