הישג ראשון במאבק המשפטי מול המשטרה על השימוש המפלה בנוהל הצגת תעודת זהות

ראשי האגודה בתקשורת הישג ראשון במאבק המשפטי מול המשטרה על השימוש המפלה בנוהל הצגת תעודת זהות