חיפוש
Close this search box.

היערכות מערכת החינוך, לקראת שנת הלימודים תשע"ג, לשינוי בהרכב אוכלוסיית התלמידים בבתי ספר אשר 50% ויותר מתלמידיהם הם יוצאי אתיופיה

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system