חיפוש
Close this search box.

היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות – דו"ח של הממ"מ

מסמך זה נכתב בכדי לבחון את היערכות הגורמים הרלוונטיים ליישום הוראות חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריותהתשע"ז שהתקבל בכנסת בסוף מאי 2017.
קישור למחקר המלא: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/היערכות-ליישום-חוק-הפיקוח-על-מחירי-קייטנות-ציבוריות-מממ-2018-1.pdf

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system