חיפוש
Close this search box.

היכן הכספים שהובטחו ליוצאי אתיופיה? דיון בועדת השקיפות

תקציבים גדולים מופנים לרשויות שלכם המיועדים ליוצאי אתיופיה!
ובשטח אנחנו לא רואים מזה דבר. אז לאן מופנים תקציבי העתק ברשויות המקומיות?
למה מציעים לנו להשתלב בתכניות סגורות בני העדה ולא לשלב אותנו עם הכלל?

לצפייה בדבריה של מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה, זיוה מקונן-דגו:

לנייר העמדה בנושאנייר עמדה ועדת השקיפות יום שוויון 2018

להלן סיכום הדיון אשר פורסם על ידי מנהלת הוועדה:

"שלום רב,

ביום 13.6.2018 (ל' בסיוון התשע"ח) קיימה הוועדה דיון בנושא שבנדון.

להלן מסקנות הוועדה:

  1. הוועדה מודה לגב' זיוה מקונן-דגו, מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה, על השתתפותה ותרומתה לדיון, וכן ליתר המוזמנים שהשתתפו בדיון.
  2. הוועדה מבקשת ממשרד ראש הממשלה, מטה יישום התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה, לפרסם לציבור את רשימת המתכללים שכל רשות מינתה מטעמה לעניין מעקב ובקרה אחר יישום התכנית. יש לכלול פרטי קשר מלאים – טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
  3. הוועדה מבקשת משרד ראש הממשלה, מטה יישום התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה, להגביר את הפיקוח על הרשויות המקומיות, בשימת דגש על התכניות שנמצאות בקשיים או שלא יוצאות לפועל.
  4. הוועדה שמעה מח"כ פנינה תמנו כי ישנם בתי ספר שמקבלים מענק תקציבי צבוע לחיזוק תלמידים יוצאי אתיופיה בזמן שאין אפילו תלמידים יוצאי אתיופיה באותה מסגרת חינוכית. הוועדה מבקשת משרד ראש הממשלה, מטה יישום התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה, לפקח על תקציבים אלה.
  5. הוועדה מבקשת לחזק את המעקב אחר בני הנוער יוצאי אתיופיה גם לאחר גיוסם לצבא ובהמשך דרכם, ולפקח גם על כך שהתכניות הצה"ליות עומדות בדרישות התכנית הממשלתית, ובשימת דגש על כך שהתכניות לא מבדלות.
  6. ברשויות המקומיות בהן יש אחוז גבוה של יוצאי אתיופיה, הוועדה פונה למרכז השלטון המקומי לבדוק ולפרסם לציבור כמה מתוך עובדי הרשות הם בני ובנות הקהילה, ובאיזה דרג הם מועסקים.

נודה על תשובות המשרד למסקנות הוועדה, בהקדם."

בברכה,
לאה גופר מנהלת הוועדה

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system